เกี่ยวกับบริษัท

“ในปีนี้ บริษัท โคกาเนอิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติกในประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ที่ 12 แล้ว โดยมี บริษัท โคกาเนอิ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งอยู่เมืองโคกาเนอิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 84 ปี และเราสัญญาว่าจะให้บริการท่านด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าจะรับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น”

Top